Onze gemeenschap in een oogopslag

Ontmoeten en Leren
Woensdagochtend koffie
Prinsenhuis maaltijd
Bijbelleesgroep
Introductiecursus “Kom en Zie”
Vervolgcursus “Jonge Wijn…”
Vormingscursus “Door de Geest geleid”
Huiskamergroep 5G: geloof, gesprek, gezelligheid, gastspreker, groep.
Gebedsgroep
Wanweeclub voor kinderen
Jongeren Aktief
Workshops “Sterren en religie”
Activiteiten kalender
Driekoningen Voettocht
Samen Vieren en Dienen
KerkTV
Vieringen kalender
Reguliere vieringen
Eerstvolgende viering
Kinderkerk
Samen Kerk zijn viering
Eucharistieviering
Thematische gebedsviering
Gezinsviering
Taizé vesper
The Passion of Christ
Oecumenische Pinksterviering
Kinderwoorddienst
Avondwake en Uitvaart
Allerzielen
Vespers Advent en Vastentijd
Kerkauto
Zorgen voor elkaar
Pastoraatsgroep
Een goed gesprek
Bezoek van een pastor
Ziekenbezoek
Rouw- en verliesverwerking
Financiële hulp
Wijk voor de vluchteling
Wijk helpt
Meehelpen met ons
Vacatures
Lectoren
Acolieten en misdienaars
Face to Face koren
Dameskoor Between Cantores
Kosters
Kerkversiering
Vrijwilligersdag
Samen werken
Locatieraad
Secretariaat
Financiën
Parochieblad
Nieuwsbrief
Contact
Andere organisaties
Parochie Paus Johannes 23
Beraad van Kerken
Sacramenten
Doop
Heilige Communie
Vormsel
Huwelijk
Ziekenzalving
Biecht
Priesterwijding
× Contact per whatsapp?