Organisatie

Wij vormen de Geloofsgemeenschap Johannes de Doper en maken deel uit van de parochie Johannes XXIII met als eucharistisch centrum de rk. kerk in Houten.
Onze kerk is de H. Johannes de Doperkerk in Wijk bij Duurstede.

Locatieraad

De locatieraad is het lokale bestuur en draagt zorg voor de gang van zaken binnen onze geloofsgemeenschap:

Voorzitter Harry Wilmink voorzitter@johannesdedoper.net
Secretaris René Soulier secretaris@johannesdedoper.net
Penningmeester Annemieke Bosman Penningmeester@johannesdedoper.net
Liturgie Annemieke Bosman Liturgie@johannesdedoper.net
Diaconie Vacature Diaconie@johannesdedoper.net
Vrijwilligers Harry Wilmink Vrijwilligers@johannesdedoper.net
Lid Gemma van Rooijen
Lid Wil Schramowski
Lid Natascha van Amersfoort
Aanspreekpunt Catechese Kees Slijkerman Catechese@johannesdedoper.net

Pastorie/Ontmoetings- en vergadercentrum:
Het Prinsenhuis
Klooster Leuterstraat 35
3961 AX  WIJK BIJ DUURSTEDE
Tel. 0343 – 57.12.16
info@johannesdedoper.net

Secretariaat:

Het secretariaat in het Prinsenhuis is meestal geopend op woensdag van 09:30 – 12:00 uur en anders bereikbaar via info@johannesdedoper.net en tel. 0343 – 57.12.16.

Pastoraatsgroep:

Onze geloofsgemeenschap is meer dan het kerkgebouw en de vieringen. Wij hebben zorg voor elkaar! Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw persoonlijke omstandigheden? Neem dan contact op met Annemieke Bosman of Wil Schramowski, Zij vormen de pastoraatsgroep.
Op woensdagochtend van 09:30 – 12:00 uur is er meestal één lid van de pastoraatsgroep aanwezig in het Prinsenhuis. De leden zijn ook bereikbaar via de pastoraatstelefoon 0343-432763 en ook per e-mail : pastoraatsgroep@johannesdedoper. Indien nodig zullen zij op uw verzoek een lid van het pastorale team inschakelen. Natuurlijk is en blijft alles vertrouwelijk wat er wordt besproken!
Schroom niet om contact op te nemen, zij zijn er voor u!

Bankrekeningnummer

NL 65 RABO 0158705920 (o.a. gezinsbijdragen Kerkbalans)
KVK-nummer: 74847562 (Parochie Paus Johannes XXIIII)

Misintenties:

Misintenties graag uiterlijk donderdag 12:00 uur via secretariaat of per e-mail
misintenties@johannesdedoper.net of via het opgaveformulier op deze site.
In de Maria kapel liggen tevens voorbedrukte kaartjes voor opgave.

Zaalreserveringen:

Voor het reserveren van de kerk, dagkapel of overige zalen kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 0343 – 57.12.16 of per e-mail. reserveringen@johannesdedoper.net of via het reserveringsformulier op deze site

Rouwkapel:

Coördinator rouwkapel: Uitvaartbegeleiding Liesbeth van der Donk,
Wilhelminastraat 20
3961AH Wijk bij Duurstede
0343-574636

× Contact per whatsapp?