Organisatie

Wij vormen de Geloofsgemeenschap Johannes de Doper en maken deel uit van de parochie Johannes XXIII met als eucharistisch centrum de rk. kerk in Houten.
Onze kerk is de St.Johannes de Doperkerk in Wijk bij Duurstede.

Locatieraad

De locatieraad is het lokale bestuur en draagt zorg voor de gang van zaken binnen onze geloofsgemeenschap:

Voorzitter Robbert Peek voorzitter@johannesdedoper.net
Secretaris Marcel van der Kant secretaris@johannesdedoper.net
Penningmeester Chris de Bruijn Penningmeester@johannesdedoper.net
Liturgie Hanna Simon-Duttenhofer Liturgie@johannesdedoper.net
Diaconie Jos Gebbinck Diaconie@johannesdedoper.net
Vrijwilligers Robbert Peek Vrijwilligers@johannesdedoper.net
Aanspreekpunt Cateches Kees Slijkerman Catechese@johannesdedoper.net

Pastorie/Ontmoetings- en vergadercentrum:
Het Prinsenhuis
Klooster Leuterstraat 35
3961 AX  WIJK BIJ DUURSTEDE
Tel. 0343 – 57.12.16
info@johannesdedoper.net

Secretariaat:

Het secretariaat in het Prinsenhuis is geopend op woensdag van 09:00 – 12:00 uur.

Pastoraatsgroep:

Onze geloofsgemeenschap is meer dan het kerkgebouw en de vieringen. Wij hebben zorg voor elkaar! Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw persoonlijke omstandigheden? Neem dan contact op met Annemieke Bosman of Wil Schramowski, Zij vormen de pastoraatsgroep.
Op woensdagochtend van 09:00 – 12:00 uur is er één lid van de pastoraatsgroep aanwezig in het Prinsenhuis. De leden zijn ook bereikbaar via de pastoraatstelefoon 06 – 46 18 39 39 en ook per e-mail : pastoraatsgroep@johannesdedoper. Indien nodig zullen zij op uw verzoek een lid van het pastorale team inschakelen. Natuurlijk is en blijft alles vertrouwelijk wat er wordt besproken!
Schroom niet om contact op te nemen, zij zijn er voor u!

Bankrekeningnummer

NL 65 RABO 0158705920 (o.a. gezinsbijdragen Kerkbalans)

Misintenties:

Misintenties graag uiterlijk donderdag 12:00 uur via secretariaat of per e-mail
misintenties@johannesdedoper.net of via het opgaveformulier op deze site.
In de Maria kapel liggen tevens voorbedrukte kaartjes voor opgave.

Zaalreserveringen:

Voor het reserveren van de kerk, dagkapel of overige zalen kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 0343 – 57.12.16 of per e-mail. reserveringen@johannesdedoper.net of via het reseveringformulier op deze site

Rouwkapel:

Coördinator rouwkapel: Miltenburg uitvaartverzorging
Burgweg 2
3984 LK  ODIJK
Tel. 030 – 65.63.162