Workshop Benedictijnse spiritualiteit op 29-11

Terwijl menig kerk zijn deuren moet sluiten vanwege een afname van gelovigen, trekken alternatieve vormen van spiritualiteit veel belangstelling. Wie er de lokale periodieken op na slaat ziet een keur aan mogelijkheden om ‘alternatief’ met jezelf aan de slag te gaan. Kennelijk is er, met de ontzuiling en individualisering van onze maatschappij, toch iets verloren gegaan.

Zo is het de moeite waard terug te gaan naar de schat in de akker der historie, om op te graven wat eeuwenlang schijnbaar verborgen was. Ik doel hierbij op het gedachtengoed van Benedictus van Nurcia, wat voor velen nog onontdekt is gebleven maar ondertussen al ruim 1500 jaar levend vorm wordt gegeven in Benedictijnse abdijen als (in Nederland) de Sint-Adelbert abdij van Egmond, de Sint Willibrords abdij in Slangenburg en Sint Benedictusberg in Vaals.

Gelukkig verschijnen er, zeker de laatste jaren, prachtige boeken die vele mensen op weg helpen een sluimerend verlangen naar een antwoord op ‘Er is toch méér in de wereld…’ te doen ontwaken. De boeken van Anselm Grün (Benedictijner monnik), Leo Feijen, Wil Derkse (als oblaat verbonden aan een Benedictijner abdij) en Thomas Quartier (regulier oblaat van de Sint Willibrords abdij) worden veel gelezen en gewaardeerd.

En vanuit de katholieke geloofsgemeenschap in Wijk bij Duurstede hebben in de zomer een aantal geïnteresseerden een bezoek gebracht aan de Sint Willibrords abdij bij Doetinchem om iets van het monnikenleven daar te proeven.

De belangstelling voor Benedictijnse spiritualiteit is wel verklaarbaar: deze spiritualiteit heeft in hoge mate een duidelijk, praktisch toepasbaar, realistisch en gematigd karakter. Ze helpt ons de weg voor ons te blijven bewandelen, door niet te veel achter om te kijken en elke dag weer een stap te durven zetten met wie jij zelf bent.

Maar wie denkt uit bovenstaande te concluderen dat het om een simpel toepasbaar recept voor geluk en succes gaat, komt bedrogen uit. Want geenszins is er bij Benedictijnse spiritualiteit sprake van een soort wellness om het eigen ego eens heerlijk in onder te dompelen. Benedictijnse spiritualiteit is geen uurtje ontspanning. Het is de keus voor een wijze van leven: een stap zetten en voortgaan op een soms moeizaam pad, steeds weer de verbinding met de ander en de Ander zoeken. Benedictijnse spiritualiteit kan dus niet los worden gezien van het Christelijk geloof, niet iets dus wat ‘je er even bij doet als het zo uit komt’. Nee: de vraag is veeleer wat je doet, als het je niet uit komt.

Jos Gebbinck, lekenvoorganger in de geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper Wijk bij Duurstede, en als oblaat verbonden aan de abdij Sint Benedictusberg in Vaals verzorgt, in het Godgewijde jaar, op donderdag 26 november van 20.00-21.30 uur een workshop ‘Benedictijnse spiritualiteit’ in het Prinsenhuis, Klooster Leuterstraat 37 Wijk bij Duurstede.

Voorafgaand aan de workshop, om 19.30, vieren we gezamenlijk de Benedictijnse vespers in de dagkapel. Aansluitend aan de workshop sluiten we de dag af met het nachtgebed op Benedictijnse wijze.

Wilt u deelnemen aan deze workshop, dan kunt u zich opgeven door een bericht te sturen aan josgebbinck@casema.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?