Reglement

Deze begraafplaats is onderdeel van de RK Geloofsgemeenschap Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede. Wij maken deel uit van de RK Parochie Paus Johannes XXIII.  Deze parochie omvat geloofsgemeenschappen (voormalige zelfstandige parochies) in de Kromme Rijnstreek.
Voor alle begraafplaatsen die onder de parochie Paus Johannes XXIII vallen is één reglement opgesteld:

Rusten in gewijde aarde

Algemeen reglement begraafplaatsen

R.K. parochie Paus Johannes XXIII

gevestigd te Houten

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 02-07-2013 en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d. 01-04-2014 onder kenmerk: 2014.01633 en van toepassing verklaard met ingang 01-08-2014.

Rusten in gewijde aarde v7