Begraven op onze begraafplaats

Deze begraafplaats wordt beheerd door de RK Geloofsgemeenschap Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede. Wij maken deel uit van de RK Parochie Paus Johannes XXIII.  Deze parochie omvat geloofsgemeenschappen (voormalige zelfstandige parochies) in de Kromme Rijnstreek.

Soorten graven en grafrechten

Grafrechten

Een graf wordt in feite nooit gekocht: men koopt het recht van gebruik op het graf voor onbepaalde of bepaalde tijd.
U koopt het graf(recht) voor 20 jaar. Dat is daarna telkens met 10 jaar te verlengen.
Grafrechten geven dus recht op een plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.
Er zijn grafrechten  voor drie verschillende typen graven:

-          Particulier graf 1 of 2 personen

-          Kindergraf

-          Urnengraf = mogen meerdere (max. 3 of 4) urnen in.

 

Particulier graf
In een particulier of familiegraf kunnen maximaal 2 overledenen worden bijgezet.
Alleen de rechthebbende van het graf kan bepalen wie in het graf kan worden bijgezet.
Het bedrag van het grafrecht is inclusief de kosten van onderhoud van het graf.

 

Kindergraf

In een kindergraf kunnen kinderen tot 12 jaar worden bijgezet.

Urnengraf

Een grafplek voor het bijzetten van een asbus. In een urnengraf kunnen meerdere asbussen (3 of 4) worden geplaatst.

Wie vragen een graf aan?