Home

Hartelijk welkom op de website van de R.K. Begraafplaats St. Johannes de Doper aan de Steenstraat 16 in Wijk bij Duurstede. 

Op deze website staat de nodige informatie over onze begraafplaats en onze dienstverlening. Wij hopen van harte dat we u hiermee van dienst zijn. Is desondanks de gewenste informatie niet te vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Openingstijden van de begraafplaats: dagelijks van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Locatieraad Rk.Geloofsgemeenschap Johannes de Doper.

De rooms katholieke begraafplaats in Wijk bij Duurstede is een eeuwenoude begraafplaats.

Tot het begin van de negentiende eeuw begroeven ook de katholieken van Wijk hun doden in de Grote Kerk. Aan deze praktijk kwam een einde toen men de beschikking kreeg over een eigen kerk aan de Kloosterleuterstraat. Na de wijding van het kerkhof op 15 juni 1820 werden de kerk en het omliggende kerkhof als begraafplaats voor de katholieke gemeenschap in gebruik genomen. Op initiatief werd een broederschap opgericht voor de overledenen die de pastoor bij begrafenissen terzijde stond.5 Deze nieuwe situatie was echter maar van korte duur. In 1827 kwam een nieuwe wetgeving tot stand die het begraven in kerken en kapellen verbood en elke gemeente verplichtte tot de aanleg van een algemene begraafplaats voor alle kerkelijke gezindten. Aldus kwam het in 1828 ook in Wijk bij Duurstede tot de inrichting van een algemene begraafplaats aan de Steenstraat met een eigen afdeling voor de katholieken. In 1849 werd op deze afdeling een kleine gebedskapel gebouwd. Tenslotte kwam het in 1898 tot de aanleg van een R.K. Begraafplaats, eveneens aan de Steenstraat.

Contact

Geloofsgemeenschap Johannes de Doper,
Klooster Leuterstraat 35,
3961 AX  Wijk bij Duurstede,
tel secr: 0343-571216
email beheerder begraafplaats: begraafplaats@johannesdedoper.net

 

Reglement

Deze begraafplaats is onderdeel van de RK Geloofsgemeenschap Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede. Wij maken deel uit van de RK Parochie Paus Johannes XXIII.  Deze parochie omvat geloofsgemeenschappen (voormalige zelfstandige parochies) in de Kromme Rijnstreek.
Voor alle begraafplaatsen die onder de parochie Paus Johannes XXIII vallen is één reglement opgesteld:

Rusten in gewijde aarde

Algemeen reglement begraafplaatsen

R.K. parochie Paus Johannes XXIII

gevestigd te Houten

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 02-07-2013 en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d. 01-04-2014 onder kenmerk: 2014.01633 en van toepassing verklaard met ingang 01-08-2014.

Rusten in gewijde aarde v7

Laatste nieuws

De begraafplaats is weer netjes!

 De RK begraafplaats ziet er weer fraai en netjes uit. Op zaterdag 5 november jl. zijn door vrijwilligers de bomen aan de andere zijde van de begraafplaats een stukje van onderen gesnoeid en is het struikgewas in de greppel/sloot weggehaald. Op de foto’s is goed te zien de hoeveelheid snoeihout. Vrijwilligers, bedankt! De locatieraad.

Begraven op onze begraafplaats

Deze begraafplaats wordt beheerd door de RK Geloofsgemeenschap Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede. Wij maken deel uit van de RK Parochie Paus Johannes XXIII.  Deze parochie omvat geloofsgemeenschappen (voormalige zelfstandige parochies) in de Kromme Rijnstreek.

Soorten graven en grafrechten

Grafrechten

Een graf wordt in feite nooit gekocht: men koopt het recht van gebruik op het graf voor onbepaalde of bepaalde tijd.
U koopt het graf(recht) voor 20 jaar. Dat is daarna telkens met 10 jaar te verlengen.
Grafrechten geven dus recht op een plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.
Er zijn grafrechten  voor drie verschillende typen graven:

-          Particulier graf 1 of 2 personen

-          Kindergraf

-          Urnengraf = mogen meerdere (max. 3 of 4) urnen in.

 

Particulier graf
In een particulier of familiegraf kunnen maximaal 2 overledenen worden bijgezet.
Alleen de rechthebbende van het graf kan bepalen wie in het graf kan worden bijgezet.
Het bedrag van het grafrecht is inclusief de kosten van onderhoud van het graf.

 

Kindergraf

In een kindergraf kunnen kinderen tot 12 jaar worden bijgezet.

Urnengraf

Een grafplek voor het bijzetten van een asbus. In een urnengraf kunnen meerdere asbussen (3 of 4) worden geplaatst.

Wie vragen een graf aan?