Uw gift aan onze kerk is aftrekbaar voor de belasting (ook uw kerkbijdrage)!

belastingHet is gemakkelijker en aantrekkelijker geworden om een gift at ter trekken van de belasting. Als u vastlegt dat u minstens vijf jaar, jaarlijks een bedrag aan een goed doel zult schenken, dan geldt er geen drempel bij de aftrek van uw gift. U mag dan het hele bedrag als gift in uw aangifte opvoeren. Het goede doel moet wel door de Belastingdienst zijn erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onze kerk is erkend als zo’n goed doel. Als u dus belooft om minstens vijf jaar een bepaald bedrag aan onze geloofsgemeenschap zult geven, dan kunt u dit bedrag per jaar aftrekken van de te betalen inkomstenbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte voor dergelijke schenkingen niet meer verplicht. U kunt uw gift dan zelf vastleggen in een overeenkomst. Eén exemplaar van de overeenkomst houdt u zelf (voor als de fiscus erom vraagt), het andere stuurt u naar onze penningmeester (penningmeester Geloogsgemeenschap Johannes de Doper,  Klooster Leuterstraat 35
3961 AX WIJK BIJ DUURSTEDE).
Wij hebben voor u alvast de link naar overeenkomst op onze site gezet, zie hier. U kunt hem ook bij de penningmeester verkrijgen en we zullen ook enkele exemplaren achter in de kerk leggen. Als u deze gebruikt, weet u zeker dat u alle noodzakelijke gegevens heeft vermeld. De overeenkomst stopt bij overlijden. Uw erfgenamen zijn dus niet verplicht uw schenkingen nog een aantal jaren voort te zetten.

Let wel! U kunt alleen de bijdrage aftrekken van de belasting als u dit de komende vijf jaar elke jaar wilt herhalen en u de overeenkomst tekent en opstuurt. Wilt u van jaar tot jaar bekijken wat uw bijdrage zal zijn, zonder de toezegging voor de komende vijf jaar? Dat kan, maar dan kunt u deze pas aftrekken als het totaal aan giften boven de 1% van het inkomen komt. De meeste mensen zullen dit niet bereiken.

Meer info? Kijk op http://www.berekenhet.nl/giften/giften-goede-doelen-aftrekbaar.html. U kunt daar ook uw voordeel berekenen.

En als u de gift aftrekt van de belasting heeft u snel 42 of zelfs 52% van gift voordeel. Zouden wij daar ook van mee mogen profiteren? Als u uw bijdrage de komende vijf jaar verhoogt is uw belastingvoordeel ook weer wat hoger.

U weet dat we de kosten in onze geloofsgemeenschap zo laag mogelijk houden. Nagenoeg al het werk wordt door vrijwilligers verzet. Met name het broodnodige onderhoud van de kerk en pastorie kosten geld en uw giften vormen de voornaamste inkomstenbron. Zonder uw ondersteuning in woord, daad en geld is er ook geen geloofsgemeenschap.

Uw penningmeester, Chris de Bruijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?