. Oproep tot gebed. - RK Johannes de Doper

Oproep tot gebed.

De Nederlandse bisschoppen hebben opgeroepen om vandaag heel bijzonder te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in Syrië en Irak.
“Heer, we bidden U voor onze broeders en zusters die om hun geloof in U worden vervolgd en in het Midden-Oosten op sommige plaatsen daarom zelfs verdreven worden uit hun woonplaats. Wilt U hen nabij zijn met uw kracht, troost en liefde. Wilt U het tij voor hen doen keren en geven dat er vrede komt en zij ruimte krijgen om het eigen geloof te belijden in het eigen land. Amen.”

Geef een reactie