Kerken werken samen voor de eenheid

Vijf Wijkse kerken werken samen

In de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen, 20 t/m 27 januari, trekken vijf Wijkse kerken in meerdere bijeenkomsten samen op. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Het thema, deze keer aangereikt door de kerken in Indonesië, is ‘Recht voor ogen’.

Uitgenodigd voor een maaltijd

Op maandagavond 21 januari ontmoeten vertegenwoordigers uit de vijf kerken elkaar bij een besloten maaltijd. Dit jaar zijn de maaltijd en de gebedsavond van deze Week voor de Eenheid niet in het Prinsenhuis, zoals in voorgaande jaren. De plaatsen van samenkomst verspreiden we roulerend over de verschillende kerkelijke gebouwen in Wijk. De maaltijd is deze keer in het gebouw van Evangeliegemeente De Rivier, Kanaal Noord 1, op maandagavond 21 januari vanaf 18:30 uur.

Van elke kerk worden vijf deelnemers verwacht. We zoeken nog een deelnemer vanuit onze katholieke geloofsgemeenschap, we hebben er al vier. Samen eten is een hele eenvoudige manier van het bevorderen van de eenheid, die eenvoudig begint met kennismaking. Tussen de gangen van de maaltijd door wordt er wat gelezen en enkele liederen gezongen. Hieraan deelnemen is dus niet zo moeilijk als vergaderen of inhoudelijke gesprekken voeren. U kunt zich aanmelden bij mij. Liefst zo snel mogelijk.

De Protestantse gemeente en de Katholieke geloofsgemeenschap Johannes de Doper verzorgen op zondag 20 januari samen een oecumenische dienst in de Grote Kerk op de Markt met medewerking van koor Cantique. Aanvang: 11.00 uur. Op die zondag wordt in alle kerken dezelfde gebedstekst uitgedeeld en aandacht besteed aan de gebedsweek. Dat betreft de Hervormde gemeente om 9.15 uur in de Grote Kerk, de Baptistengemeente De Haven om 10.00 uur in het Revius, Remus 4, en de Evangeliegemeente de Rivier om 10.30 uur in haar gebouw aan Kanaal Noord 1.

Op woensdagavond 23 januari is er in de kapel van de Grote Kerk een programma van samen zingen, bidden en luisteren, met vooraf en achteraf ontmoeting, koffie, thee en wat lekkers. Hier is iedereen van harte welkom. Ingang: Open Hof, Kerkstraatje 4. Aanvang 20.00 uur, inloop en koffie vanaf 19.40 uur. Een gezamenlijke werkgroep van de genoemde gemeenten heeft dit programma voorbereid. Onder hen de beide dominees van de Grote Kerk en Wim van de Kant en ondergetekende vanuit de katholieke parochie.

Kees Slijkerman b29@stucom.nl, telefoon 0343-578814.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.