Herdenkingsdag van frère Rogers overlijden

In Taizé
Het overlijden van frère Roger, op 16 augustus, is in Taizé op eenvoudige wijze herdacht.
Om 20.15u. kwamen alle broeders naar zijn graf en zongen één van de liederen waar frère Roger erg van hield: “Jésus, le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, donne-moi d’accueillir ton amour” (Christus Jezus, innerlijk licht, laat mijn duisternis niet tot mij spreken; laat mij uw liefde aannemen).
Daarna was er om 20.30u. een eenvoudige eucharistieviering in de Kerk van de Verzoening, waaraan duizenden jongeren uit meer dan 60 landen deelnamen, die voor een week in Taizé waren. Mgr. Gérard Daucourt, bisschop van Nanterre en al jaren bevriend met de gemeenschap, ging voor. De evangelielezing was die van de Zaligsprekingen (Mattëus 5:1-12). Dat was ook de lezing die gelezen werd tijdens het gebed in de nacht van 16 augustus, een jaar geleden.

Broeder Alois sprak het volgende gebed uit:

Eeuwige God, gezegend zijt Gij om het leven van onze broeder Roger.

Door zijn leven en door zijn dood heeft hij ons meegevoerd op de weg van het vertrouwen in U, de levende God, wiens liefde en vergeving onbegrensd zijn. Zelfs met een heel eenvoudig geloof, kunnen wij ons toevertrouwen aan uw Woord en aan de adem van de heilige Geest.

In Christus brengt u ons samen, in verbondenheid, tot één gemeenschap: die van de Kerk. U zendt ons uit, in al onze menselijke kwetsbaarheid, om dat grote geheim van de hoop door te geven.

Moge vrede zich zo over de aarde verspreiden. Die vrede van het hart, die onze broeder Roger zo verlangde voor ieder mens.
taize4
 

Paus Benedictus XVI spreekt over de eerste herdenkingsdag van het overlijden van frère Roger

Op 16 augustus, tijdens de generale audiëntie in Castelgandolfo, sprak paus Benedictus XVI als volgt:
“Aan het eind van deze ontmoeting wil ik graag speciaal frère Roger herdenken, de stichter van Taizé, die precies een jaar geleden op 16 augustus werd vermoord tijdens het avondgebed. De manier waarop hij getuigde van het christelijk geloof en de oecumenische dialoog was kostbaar en leerzaam voor vele generaties jongeren. Laten wij onze Heer bidden dat het offer van zijn leven eraan bijdraagt dat allen die werken aan de toekomst van de mensheid, zullen volharden in hun inzet voor vrede en solidariteit.”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?