Diaconale ditjes en datjes uit Wijk bij Duurstede

Op een zomerse dag, half oktober, kleuren de bladeren van de klimop roodgeel en hebben veel bomen hun blad al verloren. We maken ons op voor het najaar waarin een aantal kerkelijke hoogtepunten gevierd gaan worden, en er ook allerlei andere festiviteiten op het programma staan.

We naderen een tijd van verstilling, van rust, van inkeer. Maar dat kan prima gecombineerd worden met het tweede van de tien geboden: ‘Heb uw naaste lief gelijk uzelf’.

Wellicht bent u regelmatig kerkbezoeker, misschien komt u niet zo vaak. Ook kunnen dat u niet in de kerk komt, om welke reden dan ook. Wie weet bent u diepgelovig, of weet u het allemaal niet zo goed, hebt u een en ander de rug toegekeerd. Het is nooit aan ons om het geloof de maat te nemen. Geïnspireerd door Paus Franciscus mogen we zeggen dat we ons dienen te gedragen als veldhospitaal: niet het belerend vingertje op steken of de mensen langs de morele meetlat leggen maar vooraleerst de gewonden, de gekwetsten, de zieken en zwakken de helpende hand toesteken.

Daartoe willen wij u allen graag uitnodigen.

Wat is er zoal gebeurd, en wat is er zoal te doen als het om diaconele, met-uitgestoken-handen acties gaat? Hieronder vindt u een kort overzicht.

We zijn blij dat een groep vrijwilligers van 20 tm 26 november een actieweek hebben georganiseerd. Het thema is ‘Eerlijk zullen we alles delen’. De economie groeit elk jaar, en de kabinetsplannen hebben voor de middeninkomens een lastenverlichting in het vooruitzicht gesteld. Maar niet iedereen profiteert van deze economische groei. Onze Caritas, maar ook de Voedselbank, de Stichting Binding, de schuldhulpverlening blijven het maar druk hebben. Het programma voor deze week volgt nog.

Binnen het Beraad van Kerken is een plan voor hulp bij schulden, SchuldHulpMaatje genaamd, gepresenteerd, waarbij SchuldHulpMaatje zich inspant om de kerkelijke gemeente:

  • En haar diaconie te ondersteunen door informatie, begeleiding, cursussen en hulp op het gebied van schuldhulpverlening en preventie;
  • En haar gemeenteleden, die te maken hebben met financiële problemen, te helpen en begeleiden met behulp van de maatjes.

De locatieraad tekent voor:

  • Via haar kerknieuws de gemeenteleden periodiek te informeren over het werk van SchuldHulpMaatje;
  • Mee te helpen (op verzoek) bij de werving van vrijwilligers en SchuldHulpMaatjes;
  • Door namens de kerkelijke gemeente een contactpersoon voor de SchuldHulpMaatje organisatie aan te dragen;
  • Door een jaarlijkse financiële bijdrage of collecte het werk van SchuldHulpMaatje structureel te steunen.

Ook vanuit ons Aartsbisdom vinden verscheidene diaconale activiteiten plaats. Hieronder vind u enkele acties en projecten.

Op vrijdag 10 november wordt het evenement De Mantel van Sint Maarten gehouden in de Domkerk in Utrecht. Burgemeester Jan van Zanen zal dan drie prijzen uitreiken aan vrijwilligers die veel goed werk doen voor hun stadgenoten. Dr. Laurens de Graaf van de Hogeschool Utrecht houdt een toespraak over de participatiesamenleving. Ook komt er een infomarkt waar organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie is mede in handen van: Organisatie: Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht en Katholiek Utrecht

Het KANSfonds is opgericht om te voorkomen dat kwetsbare mensen buitengesloten raken. Het katholiek sociaal denken is daarbij altijd een kompas geweest. Voor de groep extra-kwetsbare mensen introduceert het KANSfond een speciaal fonds: het Franciscusfonds. Het fonds richt zich op mensen die een grote kans lopen op eenzaamheid, sociaal isolement en sociale nood. Voor hen is een inloophuis vaak de enige plek waar contact met anderen te vinden is. Om de toekomst van inloophuizen te waarborgen, heeft het KANSfonds het Franciscusfonds opgericht van waaruit inloophuizen gefinancierd kunnen worden.

Eenzaam 

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Hoe eerder je eenzaamheid (h)erkent, hoe meer je kunt doen voor jezelf en voor anderen. Op de kaart ‘Signaleren van eenzaamheid’ staan signalen die helpen om eenzaamheid op het spoor te komen. De kaart biedt ook handige tips om door middel van gesprekken eenzaamheid of een ander probleem op het spoor komen. De kaart en ander materiaal om eenzaamheid in gesprek te brengen en te herkennen zijn verkrijgbaar via de website www.samentegeneenzaamheid.nl en www.eenzaam.nl.

Binnen de gemeente Wijk bij Duurstede is een groep actief met dit thema bezig. Wij brengen daar onze ervaring en Prinsenhuismaaltijd in om nieuwe groepen en nieuwe vrijwilligers met elkaar te laten koken en eten.

Onlangs verscheen ‘KerkWereldwijd’, tijdschrijft voor missie & dialoog. In ‘Nachtmerrie van het snelle goud’ wordt een indringende inkijk gegeven in het leven van kinderen en jongeren die hun geluk beproeven in de illegale goudmijnen in Burkina Faso. Hun ellende is aanleiding voor anderen, onder wie twee priesters, reden hen te helpen. In Burkino Faso vinden ook gedwongen huwelijken van meisjes plaats. Edmond en Bernadine Wango vangen meisjes in de leeftijd van 12 – 18 jaar in hun huis op die gevlucht zijn voor een gedwongen huwelijk. Een van de redenen van gedwongen huwelijken is de slechte economische situatie in Burkina Faso. Enkele bisdommen zijn daarom een project gestart om de lokale economische situatie te verbeteren zodat gezinnen gemakkelijker in hun levensonderhoud kunnen voorzien. www.missio.nl

Onder de noemer ‘Samen op zaterdag’ is op zaterdag 2 september een nieuw project in Schalkhaar van start gegaan. Een groep actieve vrijwilligers nam samen met een aantal dominees en pastores vanuit verschillende kerken in Deventer, Schalkhaar en directe omgeving het initiatief om mensen vanuit het AZC Schalkhaar uit te nodigen voor ontmoeting. Na een kleine oproep meldde zich een grote groep vrijwilligers, die hieraan zijn steentje wilde bijdragen.

Deze eerste zaterdag bleek een waarachtig open huis. Er was een mooie opkomst van ongeveer 20 mensen, de sfeer was positief. De kinderen hebben lekker gekleurd, geknutseld en gevoetbald met de oudere jongens en de volwassenen hebben binnen fijne gesprekken gehad met de aanwezige vrijwilligers.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?