Bijeenkomsten in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen.

In de Week van gebed voor de eenheid  van de christenen zijn er dit jaar drie bijzondere bijeenkomsten. Protestanten, baptisten, hervormden en katholieken hebben samen een bijeenkomst op maandag en woensdag in het Prinsenhuis. Maandagavond 18 januari de maaltijd waarover u hieronder meer  kunt lezen, en woensdagavond 20 januari om 20 uur een bijeenkomst  van zang en gebed in de dagkapel. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd. Vooraf is er die woensdagavond vanaf 19.30 uur koffie, thee en ontmoeting.

En op zondagmorgen 24 januari hebben katholieken en protestanten samen een oecumenische dienst in de Grote Kerk op de Markt. Deze dienst begint om 9.15 uur, ja om 9.15 uur (er stond een verkeerd tijdstip  in het parochieblad).

MAALTIJD VAN ONTMOETING EN EENHEID

Op maandagavond 18 januari is er in Wijk bij Duurstede een maaltijd van ontmoeting en gebed in de Week van gebed voor de Eenheid van de Christenen. Net als in januari 2015.

De kookploeg van de Prinsenhuismaaltijden verzorgt weer het eten. De Week van gebed is van zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari 2016.

Centraal staat deze keer 1 Petrus 2,9-10: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht: u, vroeger geen volk, nu Gods volk; vroeger van genade verstoken, nu begenadigd.’

De projectgroep Week van gebed, een samenwerkingsverband van MissieNederland en de Raad van Kerken, kwam tot het thema: Aan jou het woord. Het is een vrije vertaling van de centraal staande tekst Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen.

Met deelnemers uit verschillende kerken in Wijk bij Duurstede kan dit ook in het nieuwe jaar 2016  een bijzondere bijeenkomst worden. De datum: maandag 18 januari, de plaats: het Prinsenhuis, Klooster Leuterstraat 37. De maaltijd begint om 18.30 uur.

Wilt u aanschuiven? Hartelijk welkom! U/je kunt zich/je aanmelden tot 12 januari bij:

Henk Kroese (protestanten, henk.kroese@ziggo.nl); Jacob Visser (baptisten, jacob.visser@solcon.nl); Matthijs van Wiggen (hervormden, famvanwiggen@kpnmail.nl) of Kees Slijkerman (katholieken, b29@stucom.nl).

× Contact per whatsapp?