Avond over de gedragscode

Op 9 december organiseert het parochiebestuur een avond over de gedragscode pastoraat voor de vrijwilligers.

De afgelopen jaren is de Kerk regelmatig negatief in het nieuws door verhalen over seksueel misbruik door pastores. Verhalen die ons als betrokken gelovigen met schaamte en verdriet vervullen. Naast erkenning en genoegdoening voor slachtoffers van misbruik uit het verleden, tracht de Kerk echter ook nadrukkelijk in te zetten op preventie. Zo werd bv. in april jl. in de Nederlandse Kerkprovincie een vernieuwde Gedragscode Pastoraat van kracht.
De Gedragscode is bedoeld om de sociale veiligheid in de kerk te bevorderen en te waarborgen. Een belangrijke aanpassing ten opzichte van de vorige editie is dat de werkingssfeer is uitgebreid. Niet alleen beroepskrachten vallen onder de werking van de Gedragscode Pastoraat, maar ook vrijwilligers. Daarnaast geldt de Gedragscode niet alleen voor de omgang met minderjarigen maar ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking, of anderszins kwetsbare personen.

Uitnodiging

Om de sociale veiligheid in onze eigen parochies te bevorderen, vinden wij het van belang dat wij allen geïnformeerd zijn, én oog en oor ontwikkelen voor onveilige situaties en hoe we die kunnen voorkomen. In het voorjaar van 2019 heeft een eerste avond plaatsgevonden. Deze was parochiebreed en niet iedere betrokkene kon aanwezig zijn. Daarom en op grond van de vraag vanuit locatieraden herhalen we deze avonden binnen groepen van geloofsgemeenschappen.

We nodigen iedereen die vanuit de parochie mogelijk betrokken is bij de kwetsbare personen uit voor een gespreks- en informatieavond:

op maandag 9 december  in Cothen, in het zaaltje van de pastorie tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur

Het programma bestaat uit een presentatie van de Gedragscode door pastor Paul van der Ven,de presentatie van de vertrouwenspersoon en gesprekken over verschillende situaties die zich in de parochie kunnen voordoen en hoe we hiermee om kunnen gaan.
Pastor Van der Ven is een van onze gewaardeerde gastvoorgangers (m.n. in de Suitbertusparochie).

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te bouwen aan een parochiegemeenschap waar iedereen zich thuis voelt en waar niemand gepest, buitengesloten of misbruikt wordt. Een plek kortom, waar ieder zich veilig en gewaardeerd voelt als de mens die hij/zij is.
Daarom hebben we een vertrouwenspersoon benoemd en organiseren we deze avond.

Graag tot ziens op deze avond.

De Gedragscode lezen? Zie:

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?