4e zondag door het jaar 2009(B)

 

In tegenstelling tot wat velen denken is dit niet bedoeld als een geestelijk gestoord, ofwel ziek mens, maar het is iemand die ‘bezet is door een ‘onreine’ geest.

Deze bezetting zorgt er voor dat de geest van de man zelf helemaal verdrongen is.

Tegenover ‘onrein’ in dit verband (er staat in het Grieks en pneumati akathartooi) staat ‘heilig of heilzaam of helend.

Jezus is vol van een heilige geest en de geest in de onreine man herkent dit ook. Dit is een duidelijke aanduiding dat Jezus niet zozeer naar het lichaam kijkt, maar naar de geest in ieder persoon die aanwezig is. Je zou in deze tijd  kunnen zeggen ‘hij kijkt door je heen’. Dat deze geesten elkaar ontmoeten en herkennen zien we aan de reactie van de bezetene: “Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten”.

Nu zou je denken dat dit soort bezetenen tegenwoordig niet meer voorkomen. Niets is minder waar.

Er zijn helaas mensen genoeg, die het leven van hun medemens volkomen negeren, die bijna achteloos zwaar of dodelijk lichamelijk of geestelijk letsel kunnen toebrengen, zonder zich om de medemens te bekommeren, sla de kranten er maar op na.

Ook degene die wij nu betitelen als extremisten die zonder te twijfelen mensen ombrengen en zich niet bekommeren over wie getroffen zal worden door hun daden.

U kunt ze nu zelf wel benoemen.

Gelukkig houden deze geesten tegenover de liefdevolle heilzame geest van Jezus geen stand.

Dat is ook voor ons een boodschap. Zijn Woord is daarin heilig. Wij worden ook hierin uitgenodigd te spreken in zijn Naam.

Nu eerst even wat anders. De lezingen deze zondag zijn erg rijk aan onderwerpen, maar één onderwerp heeft mij bijzonder aangesproken. Ik ben zelf altijd geïntrigeerd geweest door de kracht van het woord. Zo zegt Jezus alleen maar:”Zwijg stil en ga uit hem weg” en het resultaat is dat de boze geest vertrekt.

Dit is ‘gezag’ hebben. Dit is, ‘het voor het zeggen’ hebben. Je hoeft het alleen maar te zeggen en het gebeurt! Zoals het beschreven is als reactie van de omstanders: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag’.

Als ik vandaag een rij boontjes in de grond leg en ik geef ze water en daarna zeg ik: “Nu met zijn allen goed groeien en bloeien, ook opschieten graag, dan kom ik morgen terug om een pond boontjes te plukken, want ik wil morgen verse boontjes eten.”.

Dan weet ik precies wat ik de volgende morgen kan verwachten. Namelijk helemaal niets. Het ontbreekt mij nu eenmaal aan allerlei elementen die er voor zorgen dat ik daarover zeggenschap zou kunnen hebben.

Zoals ik deze week gekozen heb als thema, we moeten zoeken naar de “basis van gezag”. Wat maakt, dat iemand gezag heeft. Een belangrijk element is natuurlijk de kennis die de gezagsdrager moet hebben over de materie, of over de situatie. Daar wil ik nu hier niet op ingaan. Het tweede en eigenlijk het belangrijkste is, dat gezag ergens op moet steunen. Gezag heb je niet, dat krijg je. Een aantal elementen kan ik noemen; dat zijn fysieke overmacht, financiële macht en daarbij ook macht door bezit, macht door misleiding, macht door verkiezing.

U merkt er zijn vele vormen en die hebben zo allemaal haar eigen gezicht en eigen voor en nadelen.

Dan heb je ook nog de macht van God. Dat is een hele bijzondere. Ik zal proberen u daarvoor op het goede spoor te zetten.

U moet wellicht terug gaan in uw herinnering. Ik hoop voor u dat u het heeft ervaren, maar, weet u nog het moment, dat u tot over uw oren verliefd bleek te zijn? Bij de een kwam dit plotseling, bij de ander is het gegroeid. Ik bedoel het moment dat je tegenover je partner stond en ineens ten volle tot het besef kwam dat de persoon die tegenover je staat, met al zijn of haar vaardigheden, met zijn of haar hele doen en laten, met heel zijn of haar leven zichzelf aan jouw wil geven en de rest van je leven delen. Dat ook jij zelf voelt dat je hetzelfde bereid bent te doen, en er geen geheimen meer hoeven bestaan tussen beiden.

Dat was het moment van vlinders in de buik en het hebben van puddingknieën. Je voelt dan dat er een soort onmacht over je komt. Ik hoop voor u dat u dat hebt meegemaakt, want het is iets wat je nooit meer vergeet. Je geeft daarbij de macht over aan je partner zonder dat je daar wat aan kan doen. Dat is de macht van de liefde.

Jezelf kwetsbaar  en onvoorwaardelijk openstellen tegenover de ander.

Dat is de liefde die God gebruikt en daarmee gaat God zelf alle tegenstand te lijf, Hij maakt de tegenstander onmachtig door zijn liefde te geven, een alles overweldigende onvoorwaardelijke liefde. Dat is ook de liefde waarover Paulus spreekt  in zijn brief aan de Korintiërs. Hij zegt daarin, dat als je die overweldigende liefde ervaart en je bent bereid om dat wederzijds te laten zijn, dat is er eigenlijk geen plaats meer voor een andere liefde. Hij gebruikt daarbij als voorbeeld de liefde die er kan zijn tussen man en vrouw, omdat dit een klein beetje in de buurt komt.

Nogmaals over gezag gesproken. Als je kijkt naar de basis van de macht en gezag, dan weet je of het gezag dat wordt uitgeoefend goed is of niet. Dat heeft niet te maken hoe het gezag verkregen is, terecht of onterecht, maar hoe er mee omgegaan wordt. Dat is ook wat hier in het evangelie aangeduid is. De omstanders vragen is hier een nieuw gezag met een nieuwe leer? De bestaande leer was in handen van de schriftgeleerden, die volgens traditie letter voor letter de tekst verklaarden. Die mensen, schriftgeleerden, wijdden hier hun hele leven aan.

Jezus gaf ook onderricht. Jezus, die had het niet over de lettertjes, maar over de betekenis van de verhalen van de Thora en wat de mensen er nu mee moeten doen. Dit heeft Hij ook zelf als leraar voorgeleefd en op deze wijze telkens met voorbeelden weer aangereikt.

Wat zegt dat ons nu, wat moeten wij nu in deze tijd met dit verhaal? Mijn gevoel zegt me dat ik op dezelfde manier naar gezag en machthebbers mag kijken. Als de basis is om “God te dienen met heel ons hart en heel onze ziel en onze naast als onszelf”, dan zullen we vooral luisteren en opvolgen. Zodra de basis strijdig is hiermee, of het is tot meerdere eer en glorie van iets of iemand, dan hoeven we niet te luisteren. Soms moet je uit zelfbescherming wel gevolg geven aan gezagsdragers, maar blijf altijd opletten.

Ik moet ook toegeven het is niet altijd makkelijk om te zien wat er aan de hand is, of wat de oorsprong is van wetten, aanwijzingen of opdrachten. Of ook achterliggende bedoelingen van gezagdragers. Daarom is het goed dat we hier af en toe bij elkaar komen om alle gebeurtenissen uit ons leven regelmatig te toetsen aan het woord van God, vooral dus aan de echte betekenis voor ons. Ook, als je dat niet blijft uitwisselen, dan loop je het risico dat je ook schriftgeleerde wordt.

We mogen dan ook bidden voor wijsheid en inzicht en dat we leren de dwaalwegen te herkennen. Voor mezelf hoop ik dat als we straks geloof, liefde en vrede tegenover God en elkaar uitspreken, dat we dan in Zijn overweldigende Liefde en Vrede mogen delen.

Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

× Contact per whatsapp?